Bài giảng Chính tả Lớp 3 - Tiết 22: Vẽ quê hương - Trần Thanh Xuân Đào

Bút chì xanh đỏ

Em gọt hai đầu

Em thử hai màu

Xanh tươi, đỏ thắm.

Em vẽ làng xóm

Tre xanh, lúa xanh

Sông máng lượn quanh

Một dòng xanh mát

Trời mây bát ngát

Xanh ngắt mùa thu

Xanh màu ước mơ .

Em quay đầu đỏ

Vẽ nhà em ở

Ngói mới đỏ tươi

Trường học trên đồi

Em tô đỏ thắm.

 

ppt 13 trang trandan 15/10/2022 340
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính tả Lớp 3 - Tiết 22: Vẽ quê hương - Trần Thanh Xuân Đào", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Chính tả Lớp 3 - Tiết 22: Vẽ quê hương - Trần Thanh Xuân Đào

Bài giảng Chính tả Lớp 3 - Tiết 22: Vẽ quê hương - Trần Thanh Xuân Đào
úa xanh 
Sông máng lượn quanh 
Một dòng xanh mát 
Trời mây bát ngát 
Xanh ngắt mùa thu 
Xanh màu ước mơ. 
Em quay đầu đỏ 
Vẽ nhà em ở 
Ngói mới đỏ tươi 
Trường học trên đồi 
Em tô đỏ thắm. 
Vì sao bạn nhỏ thấy bức tranh quê hương rất đẹp? 
Những chữ nào trong bài chính tả cần viết hoa? 
Bút chì xanh đỏ 
Em gọt hai đầu 
Em thử hai màu 
Xanh tươi, đỏ thắm. 
Em vẽ làng xóm 
Tre xanh, lúa xanh 
Sông máng lượn quanh 
Một dòng xanh mát 
Trời mây bát ngát 
Xanh ngắt mùa thu 
Xanh màu ước mơ. 
Em quay đầu đỏ 
Vẽ nhà em ở 
Ngói mới đỏ tươi 
Trường học trên đồi 
Em tô đỏ thắm. 
Vẽ quê hương 
Thứ bảy, ngày 5 tháng 11 năm 2011 
Chính tả ( nhớ- viết ) 
Tìm, phân tích từ khó 
Viết bảng con 
Thứ bảy, ngày 5 tháng 11 năm 2011 
Chính tả ( nhớ- viết ) 
Vẽ quê hương 
Bút chì xanh đỏ 
Em gọt hai đầu 
Em thử hai màu 
Xanh tươi, đỏ thắm. 
Em vẽ làng xóm 
Tre xanh, lúa xanh 
Sông máng lượn quanh 
Một dòng xanh mát 
Trời mây bát ngát 
Xanh ngắt mùa thu 
Xanh màu ước mơ. 
Em quay đầu đỏ 
Vẽ nhà em ở 
Ngói mới đỏ tươi 
Trường học trên đồi 
Em tô đỏ thắm. 
Vẽ quê hương 
Thứ bảy, ngày 5 tháng 11 năm 2011 
Chính tả ( nhớ- viết ) 
HS tự nhớ và viết bài chính tả vào vở 
Vẽ quê hương 
Thứ bảy, ngày 5 tháng 11 năm 2011 
Chính tả ( nhớ- viết ) 
Bài tập 2 b : ươn hay ương ? 
Mồ hôi mà đổ xuống v  
Dâu xanh lá tốt vấn v. tơ tằm. 
	Thanh Tịnh 
Cá không ăn muối cá . 
Con cãi cha mẹ trăm đ.. con hư. 
	Tục ngữ. 
ường 
ương 
ươn 
ườn 
Dặn dò – nhận xét tiết học 
Xin chân thành cảm ơn các thầy cơ 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_chinh_ta_lop_3_tiet_22_ve_que_huong_tran_thanh_xua.ppt