Bài giảng Chính tả Lớp 3 - Tiết 1: Tập chép "Cậu bé thông minh" - Trường TH Nguyễn Du

Cậu bé thông minh

Hôm sau, nhà vua cho người đem đến một con chim sẻ nhỏ, bảo cậu bé làm ba mâm cỗ. Cậu bé đưa cho sứ giả một chiếc kim khâu, nói :

 - Xin ông về tâu Đức Vua rèn cho tôi chiếc kim này thành một con dao thật sắc để xẻ thịt chim.

-Lời nói của cậu bé được đặt sau những dấu câu nào ?

Lời nói của cậu bé được đặt sau dấu hai chấm, xuống dòng gạch đầu dòng.

Những chữ nào trong bài chính tả được viết hoa ?

*Những chữ đầu dòng, đầu câu và tên riêng.

 

ppt 12 trang trandan 15/10/2022 460
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính tả Lớp 3 - Tiết 1: Tập chép "Cậu bé thông minh" - Trường TH Nguyễn Du", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Chính tả Lớp 3 - Tiết 1: Tập chép "Cậu bé thông minh" - Trường TH Nguyễn Du

Bài giảng Chính tả Lớp 3 - Tiết 1: Tập chép "Cậu bé thông minh" - Trường TH Nguyễn Du
øo chỗ trống : 
an hay ang 
- đ  hoàng 
àng 
- đ  ông 
- s  loáng 
àn 
áng 
 3 . Viết vào vở những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau : 
Số thứ tự 
Chữ 
Tên chữ 
1 
a 
a 
2 
á 
3 
ớ 
4 
b 
ă 
â 
bê 
ê 
10 
e 
9 
đ 
8 
d 
7 
 xê hát 
6 
ch 
e 
dê 
đê 
ê 
5 
c 
xê 
BÀI SAU 
Nghe - viết 
Chơi chuyền 
S / 10 
HÁT 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_chinh_ta_lop_3_tiet_1_tap_chep_cau_be_thong_minh_t.ppt