Bài giảng Chính tả Lớp 3 - Tiết 14: Bận

 Cô bận cấy lúa

 Chú bận đánh thù

 Mẹ bận hát ru

 Bà bận thổi nấu

 Còn con bận bú

 Bận ngủ, bận chơi

 Bận tập khóc cười

 Bận nhìn ánh sáng.

 Mọi người đều bận

 Nên đời rộn vui

 Con vừa ra đời

 Biết chăng điều đó

 Mà đem vui nhỏ

 Góp vào đời chung.

 Trinh Đường

 

ppt 11 trang trandan 15/10/2022 380
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính tả Lớp 3 - Tiết 14: Bận", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Chính tả Lớp 3 - Tiết 14: Bận

Bài giảng Chính tả Lớp 3 - Tiết 14: Bận
Nghe – viết ): Bận 
 Thứ năm ngày 30 tháng 9 năm 2010 Chính tả ( Nghe – viết ): Bận 
	 Cô bận cấy lúa 
 	 Chú bận đánh thù 
	 Mẹ bận hát ru 
	 Bà bận thổi nấu 
	 Còn con bận bú 
	 Bận ngủ , bận chơi 
	 Bận tập khóc cười 
	 Bận nhìn ánh sáng . 
	 Mọi người đều bận 
	 Nên đời rộn vui 
	Con vừa ra đời 
	 Biết chăng điều đó 
	 Mà đem vui nhỏ 
	 Góp vào đời chung . 
 Trinh Đường 
 Thứ năm ngày 30 tháng 9 năm 2010  
 Bài 2 : Điền vào chỗ trống en hay oen ? 
 nhanh nh 
 nh miệng cười 
 sắt h rỉ 
 h nhát 
Luyện viết : 
Bài tập : 
Chính tả ( Nghe – viết ): Bận 
 Bài 3 : Tìm những tiếng có thể ghép với 
mỗi tiếng sau : - trung / chung 
 - trai / chai 
 - trống / chống 
 - tiến / tiếng 
 Bài 2 : Điền vào chỗ trống en hay oen ? 
 nhanh nh ẹn 
 nh oẻn miệng cười 
 sắt h oen rỉ 
 h èn nhát 
 Thứ năm ngày 30 tháng 9 năm 2010  
 Bài 2 : Điền vào chỗ trống en hay oen ? 
Luyện viết : 
Bài tập : 
Chính tả ( Nghe – viết ): Bận 
 Bài 3 : Tìm những tiếng có thể ghép với 
mỗi tiếng sau : 
 trung : trung thành , trung bình , trung thực , tập trung , trung dũng 
 chung : chung sức , chung lòng , chung thủy , chung sống,của chung 
 trai : con trai , gái trai , ngọc trai , 
 chai : chai lọ , chai tay , cái chai , chai sạn , 
 trống : cái trống , trống trải , gà trống , trống rỗng , trống trơn ,.. 
 chống : chống chọi , chèo chống , chống đỡ , 
 tiến : tiên tiến , tiến lên , tiến bộ,tiến xa , tiến tới 
 tiếng :tiếng nói , tiếng cười,tiếng kêu,nổi tiếng,danh tiếng , 
CHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN 
HẸN GẶP LẠI ! 
CHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN 
CHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN 

File đính kèm:

 • pptbai_giang_chinh_ta_lop_3_tiet_14_ban.ppt