Bài giảng Chính tả Lớp 3 - Tiết 3: Ai có lỗi - Trần Thị My

Ai có lỗi?

 Cơn giận lắng xuống. Tôi bắt đầu thấy hối hận. Chắc là Cô-rét-ti không cố ý chạm vào khuỷu tay tôi thật. Tôi nhìn cậu, thấy vai áo cậu sứt chỉ, chắc vì cậu đã vác củi giúp mẹ. Bỗng nhiên tôi muốn xin lỗi Cô-rét-ti, nhưng không đủ can đảm.

 

ppt 12 trang trandan 15/10/2022 440
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính tả Lớp 3 - Tiết 3: Ai có lỗi - Trần Thị My", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Chính tả Lớp 3 - Tiết 3: Ai có lỗi - Trần Thị My

Bài giảng Chính tả Lớp 3 - Tiết 3: Ai có lỗi - Trần Thị My
i 
 VIẾT CHÍNH TẢ 
Thứ ba ngày 27 tháng 8 năm 2013 
Chính tả ( Nghe viết ) 
Ai có lỗi? 
Thứ ba ngày 27 tháng 8 năm 2013 
Chính tả ( Nghe viết ) 
Ai có lỗi? 
 Cơn giận lắng xuống. Tôi bắt đầu thấy hối hận. Chắc là Cô-rét-ti không cố ý chạm vào khuỷu tay tôi thật. Tôi nhìn cậu, thấy vai áo cậu sứt chỉ, chắc vì cậu đã vác củi giúp mẹ. Bỗng nhiên tôi muốn xin lỗi Cô-rét-ti, nhưng không đủ can đảm. 
Lỗi 
2. Tìm các từ ngữ chứa tiếng: 
 a) có vần uếch M : nguệch ngoạc, 
 b) có vần uyu M : ngã khuỵu 
Thứ ba ngày 27 tháng 8 năm 2013 
Chính tả ( Nghe viết ) 
Ai có lỗi? 
 rỗng tuếch 
khuỷu tay 
khuếch khoác 
bộc tuệch 
khúc khuỷu 
khuỷu chân 
(3). Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống? 
– ( xấu , sấu ): cây .., chữ .. 
 - ( sẻ , xẻ ): san  ,  gỗ 
 - ( sắn , xắn ): .. tay áo, củ .. 
Thứ ba ngày 27 tháng 8 năm 2013 
Chính tả ( Nghe viết ) 
Ai có lỗi? 
s ấu 
x ấu 
s ẻ 
x ẻ 
x ắn 
s ắn 
 Trò chơi Ai đúng ai nhanh? 
Thứ ba ngày 27 tháng 8 năm 2013 
Chính tả ( Nghe viết ) 
Ai có lỗi? 
củ sắn 
chữ xấu 
xin lỗi 
sứt chỉ 
Thứ năm ngày 29 tháng 8 năm 2013 
Chính tả ( Nghe viết ) 
 Cô giáo tí hon 
Lỗi 
CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN HỌC GIỎI ! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_chinh_ta_lop_3_tiet_3_ai_co_loi_tran_thi_my.ppt