Bài giảng Chính tả Lớp 3 - Tiết 7: Người mẹ

Chính tả

1. Nghe – viết: Người mẹ

Một bà mẹ có con bị Thần Chết bắt đi. Nhờ Thần Đêm Tối chỉ đường, bà vượt qua bao nhiêu khó khăn, hi sinh cả đôi mắt của mình để giành lại đứa con đã mất. Thấy bà mẹ, Thần Chết vô cùng ngạc nhiên. Thần không hiểu rằng: vì con, người mẹ có thể làm được tất cả.

 

ppt 15 trang trandan 15/10/2022 500
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính tả Lớp 3 - Tiết 7: Người mẹ", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Chính tả Lớp 3 - Tiết 7: Người mẹ

Bài giảng Chính tả Lớp 3 - Tiết 7: Người mẹ
. 
Hướng dẫn viết chính tả: 
Thứ hai ngày 24 tháng 9 năm 2012 Chính tả: 1. Nghe viết : Người mẹ 
H: Tìm các tên riêng trong bài chính tả? 
- T hần C hết, 
Hướng dẫn viết chính tả: 
T hần Đ êm T ối. 
 Thứ hai ngày 24 tháng 9 năm 2012 Chính tả: 1. Nghe viết : Người mẹ 
Thần Chết 
hi sinh 
giành lại 
vượt qua 
 Thứ hai ngày 24 tháng 9 năm 2012 Chính tả: 1. Nghe viết : Người mẹ 
Hướng dẫn viết chính tả: 
 Một bà mẹ có con bị Thần Chết bắt đi. Nhờ Thần Đêm Tối chỉ đường, bà vượt qua bao nhiêu khó khăn, hi sinh cả đôi mắt của mình để giành lại đứa con đã mất. Thấy bà mẹ, Thần Chết vô cùng ngạc nhiên. Thần không hiểu rằng: vì con, người mẹ có thể làm được tất cả. 
 Thứ hai ngày 24 tháng 9 năm 2012 Chính tả: 1. Nghe viết : Người mẹ 
 VIẾT CHÍNH TẢ 
 Thứ ba ngày 11 tháng 9 năm 2012 Chính tả: 1. Nghe viết : Người mẹ 
 Một bà mẹ có con bị Thần Chết bắt đi. Nhờ Thần Đêm Tối chỉ đường, bà vượt qua bao nhiêu khó khăn, hi sinh cả đôi mắt của mình để giành lại đứa con đã mất. Thấy bà mẹ, Thần Chết vô cùng ngạc nhiên. Thần không hiểu rằng: vì con, người mẹ có thể làm được tất cả. 
 Thứ hai ngày 24 tháng 9 năm 2012 Chính tả: 1. Nghe viết : Người mẹ 
Thứ hai ngày 24 tháng 9 năm 2012 
Chính tả: 
Nghe viết : Người mẹ 
Bài tập 
- Cơ thể của người là . ... 
Cùng nghĩa với nghe lời là . . . 
- Dụng cụ đo trọng lượng (sức nặng) là 
 Vâng lời 
Thân thể 
Cái cân 
Bài 3 : Tìm các từ 
b/Chứa tiếng có vần ân hoặc âng , có nghĩa như sau: 
Thứ hai ngày 24 tháng 9 năm 2012 
Chính tả: 
Cũng cố 
Xin cảm ơn quý thầy cô. 
Thân ái chào tạm biệt ! 

File đính kèm:

 • pptbai_giang_chinh_ta_lop_3_tiet_7_nguoi_me.ppt