Bài giảng Chính tả Lớp 3 - Tiết 9: Người lính dũng cảm - Nguyễn Thị Hằng Nga

NGƯỜI LÍNH DŨNG CẢM

Viên tướng khoát tay :

Về thôi!

Nhưng như vậy là hèn.

Nói rồi, chú lính quả quyết bước về phía vườn trường.

Những người lính và viên tướng sững lại nhìn chú lính nhỏ.

Rồi, cả đội bước nhanh theo chú, như là bước theo một người chỉ huy dũng cảm.

 Theo ĐẶNG THÁI

ppt 13 trang trandan 15/10/2022 580
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính tả Lớp 3 - Tiết 9: Người lính dũng cảm - Nguyễn Thị Hằng Nga", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Chính tả Lớp 3 - Tiết 9: Người lính dũng cảm - Nguyễn Thị Hằng Nga

Bài giảng Chính tả Lớp 3 - Tiết 9: Người lính dũng cảm - Nguyễn Thị Hằng Nga
 
H: Những chữ nào trong đoạn văn được viết hoa? 
- Các chữ đầu câu, đầu đoạn. 
Tìm hiểu nội dung bài: 
Thứ ba ngày 4 tháng 10 năm 2010 
Chính tả : Nghe – viết 
NGƯỜI LÍNH DŨNG CẢM 
H: Lời các nhân vật được đánh dấu bằng những dấu gì? 
- Dấu hai chấm( xuống dòng), gạch đầu dòng. 
Tìm hiểu nội dung bài: 
Thứ ba ngày 4 tháng 10 năm 2010 
Chính tả : Nghe – viết 
NGƯỜI LÍNH DŨNG CẢM 
Hướng dẫn viết từ khó 
viên tướng 
quả quyết 
vườn trường 
sững lại 
Thứ ba ngày 4 tháng 10 năm 2010 
Chính tả : Nghe – viết 
NGƯỜI LÍNH DŨNG CẢM 
Thứ ba ngày 4 tháng 10 năm 2010 
Chính tả : Nghe – viết 
NGƯỜI LÍNH DŨNG CẢM 
 Viên tướng khoát tay : 
Về thôi! 
Nhưng như vậy là hèn. 
Nói rồi, chú lính quả quyết bước về phía vườn trường . 
Những người lính và viên tướng sững lại nhìn chú lính nhỏ. 
Rồi, cả đội bước nhanh theo chú, như là bước theo một người chỉ huy dũng cảm. 
 Theo ĐẶNG THÁI 
 VIẾT CHÍNH TẢ 
Thứ ba ngày 4 tháng 10 năm 2010 
Chính tả : Nghe – viết 
NGƯỜI LÍNH DŨNG CẢM 
Bài tập chính tả 
Bài 2: Điền vào chỗ trống n hay l: 
l 
n 
 a) Hoaựu ..ở đầy một vườn 
 đỏắng 
 b) ũ bướm vàng ơ đãng ướt 
 bay qua 
n 
L 
l 
l 
Bài tập 3 : Chép vào vở những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau: 
Soá thöù töï 
Chöõ 
Teân chöõ 
1 
n 
2 
en-nờ giê(en giê) 
3 
ngh 
4 
en nờ hát(en hát) 
5 
o 
6 
ô 
7 
ơ 
8 
9 
p 
ph 
en-nờ 
pê 
nh 
pê hát 
ô 
en nờ giê hát(en giê hát 
ng 
ơ 
o 
CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN HỌC GIỎI ! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_chinh_ta_lop_3_tiet_9_nguoi_linh_dung_cam_nguyen_t.ppt