Bài giảng Tập đọc Lớp 3 - Tiết 55: Hai Bà Trưng - Hoàng Thị Lan

Đoạn 4

Theo Văn Lang

Luyện đọc

Thành trì của giặc lần lượt sụp đổ dưới chân Của đoàn

quân khởi nghĩa. Tô Định ôm đầu chạy về nước. Đất

nước ta sạch bóng quân thù. Hai Bà Trưng trở thành

hai vị anh hùng chống ngoại xâm đầu tiên trong lịch sử nước nhà.

 

ppt 25 trang trandan 15/10/2022 780
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tập đọc Lớp 3 - Tiết 55: Hai Bà Trưng - Hoàng Thị Lan", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Tập đọc Lớp 3 - Tiết 55: Hai Bà Trưng - Hoàng Thị Lan

Bài giảng Tập đọc Lớp 3 - Tiết 55: Hai Bà Trưng - Hoàng Thị Lan
tài giỏi , 
lập mưu , 
giành lại non sông . 
- Mê Linh 
- Nuôi chí 
Hai Bà Trưng 
Theo Văn Lang 
Đoạn 2 
 Hai Bà Trưng có tài và có chí 
lớn như thế nào ? 
 Bấy giờ , ở huyện Mê Linh có 
hai người con gái tài giỏi là 
 Trưng Trắc và Trưng Nhị 
Cha mất sớm nhờ mẹ dạy dỗ , 
 hai chị em đều giỏi võ nghệ 
và nuôi chí giành lại non sông . 
Đền thờ Hai Bà Trưng ở huyện Mê Linh , tỉnh Vĩnh Phúc 
Thứ hai ngày 3 tháng 1 năm 2011 
Thứ hai ngày 3 tháng 1 năm 2011 
Tập đọc 
Luyện đọc 
Từ ngữ 
 Tìm hiểu bài 
- Thành Luy Lâu , 
Phấn khích , 
cuồn cuộn , 
bóng voi 
Hai Bà Trưng 
Theo Văn Lang 
- Luy Lâu 
- Trẩy quân 
- Giáp phục 
- Phấn khích 
Đoạn 3 
 Vì sao Hai bà Trưng khởi nghĩa ? 
Hãy tìm những chi tiết nói lên khí 
thế của đoàn quân khởi nghĩa ? 
Thứ hai ngày 3 tháng 1 năm 2011 
Tập đọc 
Hai Bà Trưng 
Đoạn 3 
Thứ hai ngày 3 tháng 1 năm 2011 
Tập đọc 
Luyện đọc 
Từ ngữ 
 Tìm hiểu bài 
- Thành Luy Lâu , 
Phấn khích , 
cuồn cuộn , 
bóng voi 
Hai Bà Trưng 
Theo Văn Lang 
- Luy Lâu 
- Trẩy quân 
- Giáp phục 
- Phấn khích 
Đoạn 3 
 Đoàn quân rùng rùng lên đường . 
 Giáo lao , cung nỏ , rìu búa , khiên 
 mộc cuồn cuộn tràn theo bóng voi ẩn 
 hiện của Hai Bà . Tiếng trống đồng 
dội lên vòm cây , đập vào sườn đồi 
theo suốt đường hành quân . 
Thành Luy Lâu 
Thứ hai ngày 3 tháng 1 năm 2011 
Thứ hai ngày 3 tháng 1 năm 2011 
Tập đọc 
Luyện đọc 
 Tìm hiểu bài 
- sụp đổ , 
sạch bóng , 
chống ngoại xâm . 
Hai Bà Trưng 
Theo Văn Lang 
Đoạn 4 
Kết quả của cuộc khởi nghĩa 
như thế nào ? 
Vì sao bao đời nay nhân dân 
 ta tôn kính Hai Bà Trưng ? 
Thứ hai ngày 3 tháng 1 năm 2011 
Tập đọc 
Theo Văn Lang 
Hai Bà Trưng 
Thành trì của giặc lần lượt sụp đổ dưới chân Của đoàn 
quân khởi nghĩa . Tô Định ôm đầu chạy về nước . Đất 
nước ta sạch bóng quân thù . Hai Bà Trưng trở thành 
hai vị anh hùng chống ngoại xâm đầu tiên trong lịch sử nước nhà . 
Luyện đọc 
Đoạn 4 
Thứ hai ngày 3 tháng 1 năm 2011 
Tập đọc 
Theo Văn Lang 
Hai Bà Trưng 
Kể chuyện 
Dựa vào các tranh sau , hãy kể lại câu chuyện Hai Bà Trưng 
1 
2 
3 
4 
Thứ hai ngày 3 tháng 1 năm 2011 
Tập đọc 
Theo Văn Lang 
Hai Bà Trưng 
1 
Kể chuyện 
Thứ hai ngày 3 tháng 1 năm 2011 
Tập đọc 
Theo Văn Lang 
Hai Bà Trưng 
2 
Kể chuyện 
Thứ hai ngày 3 tháng 1 năm 2011 
Tập đọc 
Theo Văn Lang 
Hai Bà Trưng 
Kể chuyện 
3 
Thứ hai ngày 3 tháng 1 năm 2011 
Tập đọc 
Theo Văn Lang 
Hai Bà Trưng 
4 
Kể chuyện 
Thứ hai ngày 3 tháng 1 năm 2011 
Tập đọc 
Theo Văn Lang 
Hai Bà Trưng 
Kể chuyện 
Dựa vào các tranh sau , hãy kể lại câu chuyện Hai Bà Trưng 
1 
2 
3 
4 
Thứ hai ngày 13 tháng 12 năm 2010 
Tập đọc 
Theo Văn Lang 
Hai Bà Trưng 
CÙNG NHAU THI KỂ CHUYỆN 
Hoan hô bạn ! 
Thứ hai ngày 13 tháng 12 năm 2010 
Tập đọc 
Theo Văn Lang 
Hai Bà Trưng 
( Xem sách trang 4) 
Bài sau : Báo cáo kết quả tháng thi đua 
 “ Noi gương chú bộ đội ” 
Câu chuyện này giúp các em hiểu được điều gì ? 
Dân tộc Việt Nam ta có truyền thống chống giặc ngoại xâm bất khuất từ bao đời nay , phụ nữ Việt Nam rất anh hùng bất khuất 
TIẾT HỌC KẾT THÚC 
CHÚC SỨC KHỎE CÁC THẦY ,CÔ GIÁO 
CHÀO TẠM BIỆT 
Thứ hai ngày 13 tháng 12 năm 2010 
Tập đọc 
BẢO VỆ TỔ QUỐC 
Thứ hai ngày 13 tháng 12 năm 2010 
Tập đọc 
BẢO VỆ TỔ QUỐC 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tap_doc_lop_3_tiet_55_hai_ba_trung_hoang_thi_lan.ppt