Bài giảng Tập đọc Lớp 3 - Tiết 70: Đối đáp với vua - Đỗ Thị Thu Uyên

1.Vua Minh Mạng ngắm cảnh ở đâu?

Vua Minh Mạng ngắm cảnh ở Hồ Tây.

2. Cao Bá Quát có mong muốn gì?

Cao Bá Quát muốn nhìn rõ mặt vua. Nhưng xa giá đi đến đâu, quân lính cũng thét đuổi mọi người không cho ai đến gần.

3. Câụ đã làm gì để thực hiện mong muốn đó?

Cậu nghĩ ra cách gây chuyện ầm ĩ, náo động: cởi quần áo nhảy xuống hồ tắm, làm cho quân lính hốt hoảng xúm vào bắt trói. Cậu không chịu, la hét, vùng vẫy khiến vua phải truyền lệnh dẫn cậu tới.

 

ppt 21 trang trandan 15/10/2022 660
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tập đọc Lớp 3 - Tiết 70: Đối đáp với vua - Đỗ Thị Thu Uyên", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Tập đọc Lớp 3 - Tiết 70: Đối đáp với vua - Đỗ Thị Thu Uyên

Bài giảng Tập đọc Lớp 3 - Tiết 70: Đối đáp với vua - Đỗ Thị Thu Uyên
Minh Mạng (1791 – 1840) : 
Minh Mạng (1791 – 1840) 
Lăng Minh Mạng 
Thứ hai ngày 21 tháng 2 năm 2011 Tập đọc - Kể chuyện: 
Đối đáp với vua 
Luyện đọc: 
- hốt hoảng 
- Cao Bá Quát 
- vùng vẫy 
- ngắm cảnh 
- leo lẻo 
 - táo tợn 
Từ ngữ: 
- Minh Mạng (1791 – 1840) : 
- Cao Bá Quát ( 1809 – 1855) : 
Cao Bá Quát (1809 – 1855) 
Thứ hai ngày 21 tháng 2 năm 2011 Tập đọc - Kể chuyện: 
Đối đáp với vua 
Luyện đọc: 
- hốt hoảng 
- Cao Bá Quát 
- vùng vẫy 
- ngắm cảnh 
- leo lẻo 
 - táo tợn 
Từ ngữ: 
- Minh Mạng (1791 – 1840) : 
- Cao Bá Quát ( 1809 – 1855) : 
 - Ngự giá : 
- Xa giá : 
- Đối: 
- Tức cảnh: 
- Chỉnh: 
Thứ hai ngày 21 tháng 2 năm 2011 Tập đọc - Kể chuyện: 
Đối đáp với vua 
Tìm hiểu bài: 
1.Vua Minh Mạng ngắm cảnh ở đâu? 
Vua Minh Mạng ngắm cảnh ở Hồ Tây. 
Hồ Tây 
Thứ hai ngày 21 tháng 2 năm 2011 Tập đọc - Kể chuyện: 
Đối đáp với vua 
2. Cao Bá Quát có mong muốn gì? 
Cao Bá Quát muốn nhìn rõ mặt vua. Nhưng xa giá đi đến đâu, quân lính cũng thét đuổi mọi người không cho ai đến gần. 
Thứ hai ngày 21 tháng 2 năm 2011 Tập đọc: 
Đối đáp với vua 
3. Câụ đã làm gì để thực hiện mong muốn đó? 
Cậu nghĩ ra cách gây chuyện ầm ĩ, náo động: cởi quần áo nhảy xuống hồ tắm, làm cho quân lính hốt hoảng xúm vào bắt trói. Cậu không chịu, la hét, vùng vẫy khiến vua phải truyền lệnh dẫn cậu tới. 
Thứ hai ngày 21 tháng 2 năm 2011 Tập đọc - Kể chuyện 
Đối đáp với vua 
4. Vì sao vua bắt Cao Bá Quát đối? 
Vì vua thấy cậu bé tự xưng là học trò nên muốn thử tài cậu, cho cậu có cơ hội để chuộc tội. 
Thứ hai ngày 21 tháng 2 năm 2011 Tập đọc - kể chuyện: 
Vua ra vế đối thế nào? 
 Nước trong leo lẻo cá đớp cá. 
Cao Bá Quát đối lại như thế nào? 
 Trời nắng chang chang người trói người. 
Đối đáp với vua 
Thứ hai ngày 21 tháng 2 năm 2011 Tập đọc - Kể chuyện: 
Đối đáp với vua 
Nội dung: Truyện ca ngợi Cao Bá Quát ngay từ nhỏ đã bộc lộ tài năng xuất sắc và tính cách, khảng khái, tự tin. 
Thứ hai ngày 21 tháng 2 năm 2011 Tập đọc - Kể chuyện: 
Đối đáp với vua 
* Luyện đọc lại: 
 Thấy nói là học trò, / vua ra lệnh cho cậu phải đối được một vế đối / thì mới tha. / Nhìn thấy trên mặt hồ lúc đó có đàn cá đang đuổi nhau, / vua tức cảnh đọc vế đối như sau: 
 Nước trong leo lẻo / cá đớp cá .// 
 Chẳng cần nghĩ ngợi lâu la gì, / Cao Bá Quát lấy cảnh mình đang bị trói, / đối lại luôn : 
 Trời nắng chang chang / người trói người . // 
1 
2 
3 
4 
3 – 1 – 2 - 4 
KỂ CHUYỆN : 
1. Sắp xếp lại các tranh theo đúng thứ tự trong câu chuyện Đối đáp với vua: 
1 
4 
3 
2 
2 .Kể lại từng đoạn câu chuyện 
dựa theo tranh minh họa. 
Củng cố - Dặn dò:  
Em hãy nêu nội dung câu chuyện. 
Về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe. 
Đọc trước bài tiếng đàn (sgk/55) 
xin ch©n thµnh c¶m ¬n 
c¸c thÇy c« gi¸o 
vµ 
c¸c em häc sinh 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tap_doc_lop_3_tiet_70_doi_dap_voi_vua_do_thi_thu_u.ppt