Bài giảng Thủ công Lớp 3 - Tiết 28: Làm đồng hồ để bàn - Ma Thị Nga

Quy trình làm đồng hồ để bàn gồm 3 bớc

Cắt 2 hình chữ nhật có chiều dài 24 ô, rộng 16 ô để làm đế và khung dán mặt đồng hồ

Cắt 1 hình vuông có cạnh 10 ô để làm chân đế

Cắt 1 chữ nhật có chiều dài 14 ô, rộng 8 ô làm mặt đồng hồ

Bớc 2: Làm các bộ phận của đồng hồ

Làm khung đồng hồ

- Làm mặt đồng hồ

- Làm đế đồng hồ

Bớc 3: Làm thành đồng hồ hoàn chỉnh

Dán mặt đồng hồ vào khung

án khung đồng hồ vào đế

 

ppt 16 trang trandan 15/10/2022 380
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Thủ công Lớp 3 - Tiết 28: Làm đồng hồ để bàn - Ma Thị Nga", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Thủ công Lớp 3 - Tiết 28: Làm đồng hồ để bàn - Ma Thị Nga

Bài giảng Thủ công Lớp 3 - Tiết 28: Làm đồng hồ để bàn - Ma Thị Nga
gày 5 tháng 4 năm 2012 
Thủ công 
Làm đồng hồ để bàn (tiết 2) 
- Làm mặt đồng hồ 
- Làm đế đồng hồ 
Thứ năm ngày 5 tháng 4 năm 2012 
Thủ công 
Làm đồng hồ để bàn (tiết 2) 
- Làm chân đỡ đồng hồ 
Thứ năm ngày 5 tháng 4 năm 2012 
Thủ công 
Làm đồng hồ để bàn (tiết 2) 
Bước 3: Làm thành đồng hồ hoàn chỉnh 
Dán mặt đồng hồ vào khung 
Dán khung đồng hồ vào đế 
Thứ năm ngày 5 tháng 4 năm 2012 
Thủ công 
Làm đồng hồ để bàn (tiết 2) 
Đồng hồ hoàn chỉnh 
Dán chân đỡ mặt sau khung 
Thứ năm ngày 5 tháng 4 năm 2012 
Thủ công 
Làm đồng hồ để bàn (tiết 2) 
Thực hành 
Thứ năm ngày 5 tháng 4 năm 2012 
Thủ công 
Làm đồng hồ để bàn (tiết 2) 
 Vậy hằng ngày người ta sử dụng đồng hồ để làm gì ? 
 Em hãy nhắc lại quy trình làm đồng hồ để bàn? 
Thứ năm ngày 5 tháng 4 năm 2012 
Thủ công 
Làm đồng hồ để bàn (tiết 2) 
Dặn dò: 
Chuẩn bị giấy thủ công, kéo, hồ dán để tiết sau hoàn chỉnh làm đồng hồ để bàn. 
Chào tất cả thầy cô giáo và các em 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_thu_cong_lop_3_tiet_28_lam_dong_ho_de_ban_ma_thi_n.ppt