Bài giảng Chính tả Lớp 3 - Tiết 11: Bài tập làm văn - Nguyễn Thị Hằng Nga

BÀI TẬP LÀM VĂN

Một lần, Cô-li-a phải viết bài văn kể những việc đã làm giúp mẹ. Bạn rất lúng túng nên đã kể cả việc chưa bao giờ làm như giặt quần áo. Mấy hôm sau, Mẹ bỗng bảo bạn đi giặt quần áo. Lúc đầu, bạn rất ngạc nhiên, nhưng rồi vui vẻ làm vì đó là việc bạn đã nói trong bài văn.

ppt 11 trang trandan 15/10/2022 440
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính tả Lớp 3 - Tiết 11: Bài tập làm văn - Nguyễn Thị Hằng Nga", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Chính tả Lớp 3 - Tiết 11: Bài tập làm văn - Nguyễn Thị Hằng Nga

Bài giảng Chính tả Lớp 3 - Tiết 11: Bài tập làm văn - Nguyễn Thị Hằng Nga
Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 
Chính tả : Nghe – viết 
BÀI TẬP LÀM VĂN 
Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 
Chính tả : Nghe – viết 
BÀI TẬP LÀM VĂN 
 Một lần, Cô-li-a phải viết bài văn kể những việc đã làm giúp mẹ . Bạn rất lúng túng nên đã kể cả việc chưa bao giờ làm như giặt quần áo . Mấy hôm sau, Mẹ bỗng bảo bạn đi giặt quần áo. Lúc đầu, bạn rất ngạc nhiên , nhưng rồi vui vẻ làm vì đó là việc bạn đã nói trong bài văn. 
 VIẾT CHÍNH TẢ 
Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 
Chính tả : Nghe – viết 
BÀI TẬP LÀM VĂN 
Bài tập chính tả 
Bài 2 : Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống: 
khoeo 
khoẻo 
 b) (khỏe, khoẻo): người lẻo  
 a) (kheo, khoeo): . chân 
ngoéo 
 c) (nghéo, ngoéo):  tay 
Bài tập chính tả 
Bài 3: Điền vào chỗ trống s hay x: 
s 
s 
 Giàu đôi con mắt, đôi tay 
Tayiêng làm lụng, mắt hay kiếm tìm 
 Hai con mắt mở ta nhìn 
Choâu, choáng mà tin cuộc đời. 
s 
CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN HỌC GIỎI ! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_chinh_ta_lop_3_tiet_11_bai_tap_lam_van_nguyen_thi.ppt