Bài giảng Chính tả Lớp 3 - Tiết 13: Trận bóng dưới lòng đường - Nguyễn Thị Thu Tâm

TRẬN BÓNG DƯỚI LÒNG ĐƯỜNG

Một chiếc xích lô xịch tới. Bác đứng tuổi vừa dìu ông cụ lên xe, vừa bực bội:

Thật là quá quắt!

 Quang sợ tái cả người. Bỗng cậu thấy cái lưng còng của ông cụ sao giống lưng ông nội thế. Cậu bé vừa chạy theo chiếc xích lô, vừa mếu máo

- Ông ơi cụ ơi ! Cháu xin lỗi cụ.

NGUYỄN MINH

 

ppt 16 trang trandan 15/10/2022 400
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính tả Lớp 3 - Tiết 13: Trận bóng dưới lòng đường - Nguyễn Thị Thu Tâm", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Chính tả Lớp 3 - Tiết 13: Trận bóng dưới lòng đường - Nguyễn Thị Thu Tâm

Bài giảng Chính tả Lớp 3 - Tiết 13: Trận bóng dưới lòng đường - Nguyễn Thị Thu Tâm
gì? 
Đoạn viết nói: Quang ân hận về sự việc mà mình gây ra cho ông cụ 
Các chữ đầu đoạn, đầu câu và tên riêng. 
Những chữ nào trong đoạn cần phải viết hoa? 
Thứ ba ngày 1 tháng 10 năm 2013 Chính tả (tập chép) 
Một chiếc xích lô xịch tới. Bác đứng tuổi vừa dìu ông cụ lên xe, vừa bực bội: 
Thật là quá quắt! 
 Quang sợ tái cả người. Bỗng cậu thấy cái lưng còng của ông cụ sao giống lưng ông nội thế. Cậu bé vừa chạy theo chiếc xích lô, vừa mếu máo: 
- Ông ơi cụ ơi! Cháu xin lỗi cụ. 
 NGUYỄN MINH 
TRẬN BÓNG DƯỚI LÒNG ĐƯỜNG 
Lời của nhân vật được đặt sau dấu câu gì? 
Dấu hai chấm, xuống dòng gạch đầu dòng. 
Thứ ba ngày 1 tháng 10 năm 2013 Chính tả (tập chép) 
TRẬN BÓNG DƯỚI LÒNG ĐƯỜNG 
Một chiếc xích lô xịch tới. Bác đứng tuổi vừa dìu ông cụ lên xe, vừa bực bội: 
Thật là quá quắt! 
 Quang sợ tái cả người. Bỗng cậu thấy cái lưng còng của ông cụ sao giống lưng ông nội thế. Cậu bé vừa chạy theo chiếc xích lô, vừa mếu máo: 
- Ông ơi cụ ơi! Cháu xin lỗi cụ. 
 NGUYỄN MINH 
Trong bài từ nào khó viết? 
H ướng dẫn HS tìm từ khó: 
xin lỗi 
xích lô 
quá quắt 
bỗng 
TRẬN BÓNG DƯỚI LÒNG ĐƯỜNG 
Thứ ba ngày 1 tháng 10 năm 2013 Chính tả (tập chép) 
H ướng dẫn HS phân tích từ khó viết: 
Thứ ba ngày 1 tháng 10 năm 2013 Chính tả (tập chép) 
TRẬN BÓNG DƯỚI LÒNG ĐƯỜNG 
xin lỗi 
xích lô 
quá quắt 
bỗng 
x ịn lỗi 
x ích lô 
quá qu ắt 
b ỗng 
Viết bảng con từ khó viết 
TRẬN BÓNG DƯỚI LÒNG ĐƯỜNG 
Thứ ba ngày 1 tháng 10 năm 2013 Chính tả (tập chép) 
xin lỗi 
xích lô 
quá quắt 
bỗng 
Thứ ba ngày 1 tháng 10 năm 2013 Chính tả (tập chép) 
TRẬN BÓNG DƯỚI LÒNG ĐƯỜNG 
Một chiếc xích lô xịch tới. Bác đứng tuổi vừa dìu ông cụ lên xe, vừa bực bội: 
Thật là quá quắt! 
 Quang sợ tái cả người. Bỗng cậu thấy cái lưng còng của ông cụ sao giống lưng ông nội thế. Cậu bé vừa chạy theo chiếc xích lô, vừa mếu máo: 
- Ông ơi cụ ơi! Cháu xin lỗi cụ. 
 NGUYỄN MINH 
VIẾT CHÍNH TẢ 
TRẬN BÓNG DƯỚI LÒNG ĐƯỜNG 
Thứ ba ngày 1 tháng 10 năm 2013 Chính tả (tập chép) 
S ửa lổi 
TRẬN BÓNG DƯỚI LÒNG ĐƯỜNG 
Thứ ba ngày 1 tháng 10 năm 2013 Chính tả (tập chép) 
 Một chiếc xích lô xịch tới. Bác đứng tuổi vừa dìu ông cụ lên xe, vừa bực bội: 
Thật là quá quắt ! 
 Quang sợ tái cả người. Bỗng cậu thấy cái lưng còng của ông cụ sao giống lưng ông nội thế. Cậu bé vừa chạy theo chiếc xích lô, vừa mếu máo: 
- Ông ơi cụ ơi! Cháu xin lỗi cụ. 
 NGUYỄN MINH 
Bài tập chính tả 
 Bài 2: Điền vào chỗ trống tr hay ch : 
TRẬN BÓNG DƯỚI LÒNG ĐƯỜNG 
Thứ ba ngày 1 tháng 10 năm 2013 Chính tả (tập chép) 
Mình .òn , mũi nhọn 
.. ẳng phải bò, .âu 
Uống nước ao sâu 
Lên cày ruộng cạn 
tr 
Ch 
tr 
 Bút mực 
Bài tập 3 : Viết vào vở những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau: 
Soá thöù töï 
Chöõ 
Teân chöõ 
1 
q 
2 
e-rờ 
3 
ét-sì 
4 
5 
th 
6 
tê e-rờ 
7 
u 
8 
ư 
9 
vê 
10 
x 
11 
i dài 
quy 
ư 
t 
ích xì 
tr 
s 
r 
u 
tê hát 
y 
v 
tê 
Củng cố – dặn dò 
CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN HỌC GIỎI 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_chinh_ta_lop_3_tiet_13_tran_bong_duoi_long_duong_n.ppt