Bài giảng Chính tả Lớp 3 - Tiết 21: Tiếng hò trên sông - Lương Ngọc Thao

Tiếng hò trên sông

Điệu hò chèo thuyền của chị Gái vang lên. Tôi nghe như có cơn gió chiều thổi nhè nhẹ qua đồng, rồi vút bay cao. Đôi cánh thần tiên như nâng tôi bay lên lơ lửng, đưa đến những bến bờ xa lạ. Trước mắt tôi vừa hiện ra con sông giống như sông Thu Bồn từ ngang trời chảy lại

Võ Quảng

 

ppt 15 trang trandan 15/10/2022 340
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính tả Lớp 3 - Tiết 21: Tiếng hò trên sông - Lương Ngọc Thao", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Chính tả Lớp 3 - Tiết 21: Tiếng hò trên sông - Lương Ngọc Thao

Bài giảng Chính tả Lớp 3 - Tiết 21: Tiếng hò trên sông - Lương Ngọc Thao
 ngang trời chảy lại  
Võ Quảng 
H: Điệu hò chèo thuyền của chị Gái gợi cho tác giả nghĩ đến những gì ? 
 - Tác giả nghĩ đến quê hương với hình ảnh cơn gió chiều thổi nhè nhẹ qua đồng và con sông Thu Bồn . 
Tìm hiểu nội dung bài 
 Chính tả ( Nghe – viết ) : 
 Thứ ba ngày 12 tháng 11 năm 2013 
Tiếng hò trên sông 
H: Bài chính tả có mấy câu ? 
- 4 câu 
Chính tả ( Nghe – viết ) : 
 Thứ ba ngày 12 tháng 11 năm 2013 
Tiếng hò trên sông 
 Điệu hò chèo thuyền của chị Gái vang lên . Tôi nghe như có cơn gió chiều thổi nhè nhẹ qua đồng , rồi vút bay cao . Đôi cánh thần tiên như nâng tôi bay lên lơ lửng , đưa đến những bến bờ xa lạ . Trước mắt tôi vừa hiện ra con sông giống như sông Thu Bồn từ ngang trời chảy lại  
Võ Quảng 
H: Em hãy nêu các tên riêng có trong bài ? 
- Gái , Thu Bồn 
Chính tả ( Nghe – viết ) : 
 Thứ ba ngày 12 tháng 11 năm 2013 
Tiếng hò trên sông 
 Điệu hò chèo thuyền của chị Gái vang lên . Tôi nghe như có cơn gió chiều thổi nhè nhẹ qua đồng , rồi vút bay cao . Đôi cánh thần tiên như nâng tôi bay lên lơ lửng , đưa đến những bến bờ xa lạ . Trước mắt tôi vừa hiện ra con sông giống như sông Thu Bồn từ ngang trời chảy lại  
Võ Quảng 
Hướng dẫn viết từ khó 
chèo thuyền 
lơ lửng 
ngang trời 
cơn gió chiều 
Chính tả ( Nghe – viết ) : 
 Thứ ba ngày 12 tháng 11 năm 2013 
Tiếng hò trên sông 
 Thứ ba ngày 12 tháng 11 năm 2013 
Chính tả ( Nghe - viết ) 
Tiếng hò trên sông 
 Điệu hò chèo thuyền của chị Gái vang lên . Tôi nghe như có cơn gió chiều thổi nhè nhẹ qua đồng , rồi vút bay cao . Đôi cánh thần tiên như nâng tôi bay lên lơ lửng , đưa đến những bến bờ xa lạ . Trước mắt tôi vừa hiện ra con sông giống như sông Thu Bồn từ ngang trời chảy lại  
Võ Quảng 
 VIẾT CHÍNH TẢ 
Chính tả ( Nghe – viết ) : 
 Thứ ba ngày 12 tháng 11 năm 2013 
Tiếng hò trên sông 
 Thứ ba ngày 12 tháng 11 năm 2013 
Chính tả ( Nghe – viết ) 
Soát lỗi : 
Tiếng hò trên sông 
 Điệu hò chèo thuyền của chị Gái vang lên . Tôi nghe như có cơn gió chiều thổi nhè nhẹ qua đồng , rồi vút bay cao . Đôi cánh thần tiên như nâng tôi bay lên lơ lửng , đưa đến những bến bờ xa lạ . Trước mắt tôi vừa hiện ra con sông giống như sông Thu Bồn từ ngang trời chảy lại  
Võ Quảng 
Bài tập chính tả 
Bài 2/87 : Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống ? 
Chính tả ( Nghe – viết ) : 
 Thứ ba ngày 12 tháng 11 năm 2013 
. 
Tiếng hò trên sông 
(cong, coong ) : 
 chuông xe đạp kêu kính  , vẽ đường .. 
b) ( xông , xoong ) : 
 làm . việc , cái . 
coong 
cong 
xong 
xoong 
 Thứ ba ngày 12 tháng 11 năm 2013 
Chính tả ( Nghe – viết ) : 
Bài 3/87 : Thi tìm nhanh , viết đúng : 
Tiếng hò trên sông 
b) – Từ ngữ có tiếng mang vần ươn . 
M : vườn , tàu lượn ,  
- mượn , thuê mướn , vươn , vượn , con lươn , bay lượn , lườn , sườn , trườn , 
- Từ ngữ có tiếng mang vần ương . 
M : đường , vấn vương , 
- ống bương , bướng bỉnh , gương soi , giương , giường , lương thực , đo lường , số lượng , lưỡng lự , trường , trưởng thành , 
Chính tả ( Nghe – viết ) : 
 Thứ ba ngày 12 tháng 11 năm 2013 
Củng cố - dặn dò : 
Vừa rồi chính tả học bài gì ? 
Xem trước bài : Vẽ quê hương 
Tiếng hò trên sông 
CHÚC QUÝ THẦY, CÔ MẠNH KHỎE. CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN HỌC GIỎI ! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_chinh_ta_lop_3_tiet_21_tieng_ho_tren_song_luong_ng.ppt