Bài giảng Tập đọc Lớp 3 - Tiết 35: Cảnh đẹp non sông - Vũ Thị Mừng

 Kì Lừa, la đà

 non xanh, sừng sững

Đường vô xứ Nghệ quanh quanh

Non xanh nước biếc như tranh họa đồ.

Đồng Tháp Mười cò bay thẳng cánh

Nước Tháp Mười lóng lánh cá tôm.

Tìm hiểu bài

La đà

Canh gà

Nhịp chày Yên Thái

- Tây Hồ

- Xứ Nghệ

- Hải Vân

- Nhà Bè

- Đồng Tháp Mười

Cảm nhận được vẻ đẹp của cảnh non sông đất nước, từ đó thêm tự hào về quê hương đất nước.

ppt 33 trang trandan 15/10/2022 720
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tập đọc Lớp 3 - Tiết 35: Cảnh đẹp non sông - Vũ Thị Mừng", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Tập đọc Lớp 3 - Tiết 35: Cảnh đẹp non sông - Vũ Thị Mừng

Bài giảng Tập đọc Lớp 3 - Tiết 35: Cảnh đẹp non sông - Vũ Thị Mừng
: Đồng Tháp Mười 
LẠNG SƠN 
HÀ NỘI 
NGHỆ AN 
HUẾ 
ĐÀ NẴNG 
ĐÔNG NAI 
ĐÔNG THÁP MƯỜI 
Thứ Tư ngày 07 tháng 11 năm 2011 
Tập đọc: 
Cảnh đẹp non sông 
Câu 3: Nghệ An - Hà Tĩnh 
TP HHÒ CHÍ MINH 
Tìm hiểu bài 
Câu2 : Mỗi vùng có những cảnh đẹp gì ? 
 1. Lạng Sơn 
Thứ Tư ngày 07 tháng 10 năm 2011 
Tập đọc : 
Cảnh đẹp non sông 
HÒN TÔ THỊ 
CHÙA TAM THANH 
ĐỘNG TAM THANH 
Tìm hiểu bài 
 1. Lạng Sơn 
Câu2 : Mỗi vùng có những cảnh đẹp gì ? 
 2. Hà Nội 
Tập đọc : 
Cảnh đẹp non sông 
Thứ Tư ngày 07 tháng 11 năm 2011 
TƯỢNG THÁNH TRẤN VŨ 
CHÙA TRẤN VŨ 
Chi ều Tây Hồ 
Tìm hiểu bài 
Câu2 : Mỗi vùng có những cảnh đẹp gì ? 
 1. Lạng Sơn 
 3. Nghệ An 
Thứ Tư ngày 07 tháng 11 năm 2011 
Tập đọc: 
Cảnh đẹp non sông 
 2. Hà Nội 
SÔNG LAM, NÚI NGỰ 
Cảnh non xanh nước biếc ở xứ Nghệ 
3. Nghệ An 
T ì m hiểu bài 
1. Lạng Sơn 
2. Hà Nội 
Câu2 : Mỗi vùng có những cảnh đẹp gì ? 
Thứ Tư ngày 07 tháng 11 năm 2011 
Tập đọc : 
Cảnh đẹp non sông 
Đèo Hải Vân 
 4. Huế – Đà Nẵng 
 5. TP Hồ Chí Minh - Đồng Nai 
Tìm hiểu bài 
Câu2 : Mỗi vùng có những cảnh đẹp gì ? 
 1. Lạng Sơn 
 2. Hà Nội 
 3. Nghệ An 
Thứ Tư ngày 07 tháng 11 năm 2011 
Tập đọc: 
Cảnh đẹp non sông 
 Sông Hương 
CẢNG NHÀ BÈ 
Câu2 : Mỗi vùng có những cảnh đẹp gì ? 
 1. Lạng Sơn 
 2. Hà Nội 
 3. Nghệ An 
 4. Huế – Đà Nẵng 
 5. TP Hồ Chí Minh - Đồng Nai 
 6. Đồng Tháp Mười 
Thứ Tư ngày 07 tháng 11 năm 2011 
Tập đọc : 
Cảnh đẹp non sông 
 ĐỒNG THÁP MƯỜI 
Câu 3 : Theo em , ai đã giữ gìn, tô điểm cho non sông ta ngày càng đẹp hơn ? 
Hãy chọn câu trả lời đúng . 
a. Đó là học sinh chúng em . 
b- Đó là nhân dân ta 
c. Đó là thiên nhiên 
Thứ Tư ngày 07 tháng 11 năm 2011 
Tập đọc : 
Cảnh đẹp non sông 
Câu 4 : Em cần làm gì để giữ gìn , bảo vệ cảnh đẹp của đất nước ta ? 
Thứ Tư ngày 07 tháng 11 năm 2011 
Tập đọc : 
Cảnh đẹp non sông 
Tìm hiểu bài 
Đường vô xứ Nghệ quanh quanh 
Non xanh nước biếc như tranh họa đồ . 
Đồng Tháp Mười cò bay thẳng cánh 
Nước Tháp Mười lóng lánh cá tôm . 
- La đà 
- Canh gà 
Tập đọc : 
Cảnh đẹp non sông 
 Kì Lừa , la đà 
 non xanh , sừng sững 
Thứ Tư ngày 07 tháng 11 năm 2011 
Luyện đọc 
 Cảm nhận được vẻ đẹp của cảnh non sông đất nước , từ đó thêm tự hào về quê hương đất nước . 
- Nhịp chày Yên Thái 
- Tây Hồ 
 - Xứ Nghệ 
- Nhà Bè 
- Hải Vân 
- Đồng Tháp Mười 
Đồng Đăng có phố Kì Lừa, 
Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh 
* 
Gió đưa cành trúc la đà, 
 Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương. 
Mịt mù khói toả ngàn sương, 
Nhịp chày Yên Bái, Mặt gương Tây Hồ. 
* 
Đường vô xứ Nghệ quanh quanh, 
Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ. 
* 
Hải Vân bát ngát nghìn trùng 
Hòn Hồng sừng sững đứng trong vịnh Hàn 
 * 
Nhà Bè nước chảy chia hai 
Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về. 
 * 
Đồng Tháp Mười cò bay thẳng cánh 
Nước Tháp Mười lóng lánh cá tôm.. 
HỌC THUỘC LÒNG BÀI CA DAO 
 Gi ó đưa 
Đường vô xứ Nghệ 
Mịt mù 
Hải Vân 
 Đồng Đăng 
 Nhà Bè 
Đồng Tháp Mười 
 Ca dao 
* 
* 
* 
* 
* 
có phố Kì Lừa 
 Có nàng Tô Thị , 
 có chùa Tam Thanh 
khói toả ngàn sương 
 Nhịp chày Yên Thái, 
mặt gương Tây Hồ. 
 quanh quanh 
Non xanh nước biếc 
như tranh hoạ đồ. 
bát ngát nghìn trùng 
nước chảy chia hai 
Ai về Gia Định, 
 Đồng Nai thì về. 
 Cò bay thẳng cánh . 
 lóng lánh cá tôm. 
cành trúc la đà 
Hòn Hồng sừng sững 
Cảnh đẹp non sông 
 đứng trong Vịnh Hàn 
canh gà Thọ Xương 
 Tiếng chuông Trấn Vũ 
Nước Tháp Mười 
Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh 
 Cửa Tùng - Quảng Trị 
Chùa Thiên Mụ -Huế 
Động Phong Nha - Quảng Bình 
Chợ Bến Thành – TP Hồ Chí Minh 
DU LỊCH QUA MÀN ẢNH NHỎ 
Hang Chi Đẩy 
Nhà tù Sơn La 
Hang Dơi Mộc Châu 
Thủy Điện Sơn La 
DU LỊCH QUA MÀN ẢNH NHỎ 
Ruộng bậc thang 
Cảnh đẹp ở Sơn La 
Ruộng bậc thang 
Thác Mường Sang 
KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ MẠNH KHOẺ 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tap_doc_lop_3_tiet_35_canh_dep_non_song_vu_thi_mun.ppt