Bài giảng Chính tả Lớp 3 - Tiết 6: Chị em - Nguyễn Thị Hằng Nga

Chị em

Cái ngủ mày ngủ cho ngoan

 Để chị trải chiếu, buông màn cho em.

 Chổi ngoan mau quét sạch thềm,

 Hòn bi thức đợi lim dim chân tường.

 Đàn gà ngoan chớ ra vườn,

 Luống rau tay mẹ mới ươm đầu hồi.

 Mẹ về, trán ướt mồ hôi,

 Nhìn hai cái ngủ chung lời hát ru.

 Trần Đắc Trung

 

ppt 12 trang trandan 15/10/2022 560
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính tả Lớp 3 - Tiết 6: Chị em - Nguyễn Thị Hằng Nga", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Chính tả Lớp 3 - Tiết 6: Chị em - Nguyễn Thị Hằng Nga

Bài giảng Chính tả Lớp 3 - Tiết 6: Chị em - Nguyễn Thị Hằng Nga
 8 cách lề 1 ô. 
Hướng dẫn viết từ khó 
lim dim 
trải chiếu 
ra vườn 
quét sạch 
Chính tả : Tập chép 
Chị em 
Thứ sáu ngày 17 tháng 9 năm 2010 
Chính tả : Tập chép 
Chị em 
 Cái ngủ mày ngủ cho ngoan 
 Để chị trải chiếu , buông màn cho em. 
 Chổi ngoan mau quét sạch thềm, 
 Hòn bi thức đợi lim dim chân tường. 
 Đàn gà ngoan chớ ra vườn , 
 Luống rau tay mẹ mới ươm đầu hồi. 
 Mẹ về, trán ướt mồ hôi, 
 Nhìn hai cái ngủ chung lời hát ru. 
 Trần Đắc Trung 
Thứ sáu ngày 17 tháng 9 năm 2010 
Chính tả : Tập chép 
Chị em 
 VIẾT CHÍNH TẢ 
Bài tập chính tả 
Bài 2: Điền vào chỗ trống ăc hay oăc : 
- đọc ng ngứ 
- ng  tay nhau 
- dấu ng  đơn 
ăc 
oăc 
oăc 
. 
Bài tập chính tả 
Bài 2 : Tìm các từ chứa tiếng bắt đầu bằng ch hoặc tr , có nghĩa như sau: 
- Trái nghĩa với riêng là: 
- Cùng nghĩa với leo là: 
- Vật đựng nước để rửa mặt, rửa tay, rửa rau là: 
c hậu 
trèo 
 chung 
CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN HỌC GIỎI ! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_chinh_ta_lop_3_tiet_6_chi_em_nguyen_thi_hang_nga.ppt