Bài giảng Tập đọc Lớp 3 - Tiết 61: Ông tổ nghề thêu

- Lầu chỉ có hai pho tượng phật, hai cái lọng, một bức trướng thêu ba chữ: “Phật trong lòng” và một vò nước.

Thấy những con dơi xoè cánh chao đi, chao lại như chiếc lá bay, ông liền ôm lọng nhảy xuống đất bình an vô sự.

1. Giới thiệu về Trần Quốc Khái

- Đỗ tiến sĩ và được làm quan

2. Vua Trung Quốc thử tài Trần Quốc Khái

- Cho lên lầu chơi rồi cất thang đi

 

ppt 26 trang trandan 15/10/2022 960
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tập đọc Lớp 3 - Tiết 61: Ông tổ nghề thêu", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Tập đọc Lớp 3 - Tiết 61: Ông tổ nghề thêu

Bài giảng Tập đọc Lớp 3 - Tiết 61: Ông tổ nghề thêu
c Khái 
- Cho lên lầu chơi rồi cất thang đi 
2. Vua Trung Quốc thử tài Trần Quốc Khái 
- Ông ăn chè lam, học cách thêu, làm lọng v à xuống đất bình an. 
3. Trần Quốc Khái vượt qua thử thách 
4. Trần Quốc Khái dạy nghề thêu cho nhân dân 
Thø hai ngµy 11 th¸ng 1 n¨m 2010 
Luyện đọc 
Tìm hiểu bài 
Ông tổ nghề thêu 
Ngọc Vũ 
- Lầu chỉ có hai pho tượng phật, hai cái lọng, một bức trướng thêu ba chữ: “Phật trong lòng” và một vò nước. 
- Thấy những con dơi xoè cánh chao đi, chao lại như chiếc lá bay, ông liền ôm lọng nhảy xuống đất bình an vô sự. 
/ 
// 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
// 
Tập đọc - kể chuyện 
- Ham học 
- Đỗ tiến sĩ và được làm quan 
1. Giới thiệu về Trần Quốc Khái 
- Cho lên lầu chơi rồi cất thang đi 
2. Vua Trung Quốc thử tài Trần Quốc Khái 
- Ông ăn chè lam, học cách thêu, làm lọng v à xuống đất bình an. 
3. Trần Quốc Khái vượt qua thử thách 
4. Trần Quốc Khái dạy nghề thêu cho nhân dân 
 * Câu chuyện cho ta thấy Trần Quốc Khái là người thông minh, tài trí, ham học hỏi, khéo léo. Ông đã học được nghề thêu để truyền lại cho nhân dân. 
Thø hai ngµy 11 th¸ng 1 n¨m 2010 
Luyện đọc 
Tìm hiểu bài 
Ông tổ nghề thêu 
Ngọc Vũ 
- Lầu chỉ có hai pho tượng phật, hai cái lọng, một bức trướng thêu ba chữ: “Phật trong lòng” và một vò nước. 
- Thấy những con dơi xoè cánh chao đi, chao lại như chiếc lá bay, ông liền ôm lọng nhảy xuống đất bình an vô sự. 
/ 
// 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
// 
Tập đọc - kể chuyện 
- Ham học 
- Đỗ tiến sĩ và được làm quan 
1. Giới thiệu về Trần Quốc Khái 
- Cho lên lầu chơi rồi cất thang đi 
2. Vua Trung Quốc thử tài Trần Quốc Khái 
- Ông ăn chè lam, học cách thêu, làm lọng v à xuống đất bình an. 
3. Trần Quốc Khái vượt qua thử thách 
4. Trần Quốc Khái dạy nghề thêu cho nhân dân 
 * Câu chuyện cho ta thấy Trần Quốc Khái là người thông minh, tài trí, ham học hỏi, khéo léo. Ông đã học được nghề thêu để truyền lại cho nhân dân. 
Thø hai , ngµy 11 th¸ng 1 n¨m 2010 
Luyện đọc 
Tìm hiểu bài 
Ông tổ nghề thêu 
Ngọc Vũ 
Tập đọc - kể chuyện 
- Ham học 
- Đỗ tiến sĩ và được làm quan 
1. Giới thiệu về Trần Quốc Khái 
- Cho lên lầu chơi rồi cất thang đi 
2. Vua Trung Quốc thử tài Trần Quốc Khái 
- Ông ăn chè lam, học cách thêu, làm lọng v à xuống đất bình an. 
3. Trần Quốc Khái vượt qua thử thách 
4. Trần Quốc Khái dạy nghề thêu cho nhân dân 
 * Câu chuyện cho ta thấy Trần Quốc Khái là người thông minh, tài trí, ham học hỏi, khéo léo. Ông đã học được nghề thêu để truyền lại ch nhân dân. 
3. Bụng đói mà không có cơm ăn, Trần Quốc Khái lẩm nhẩm đọc ba chữ trên bức trướng, rồi mỉm cười. Ông bẻ tay pho tượng nếm thử. Thì ra hai pho tượng ấy nặn bằng bột chè lam. Từ đó, ngày hai bữa, ông cứ ung dung bẻ dần tượng mà ăn. Nhân được nhàn rỗi, ông mày mò quan sát, nhớ nhập tâm cách thêu và làm lọng. 
// 
// 
// 
// 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
// 
Kể chuyện 
1. Đặt tên cho từng đoạn của câu chuyện Ông tổ nghề thêu 
M : Đoạn 1: Cậu bé ham học 
 Đoạn 2: Th ử tài 
 Đoạn 3: Tài trí của Trần Quốc Khái 
 Đoạn 4: Vượt qua thử thách 
 Đoạn 5: Truyền nghề cho dân 
2. Kể lại một đoạn của câu chuyện 
Đoạn 1: Cậu bé ham học 
 Đoạn 2: Th ử tài 
 Đoạn 3,4: Tài trí của Trần Quốc Khái 
 Đoạn 5: Truyền nghề cho dân 
 Đoạn 5: Truyền nghề cho dân 
Đoạn 1: Cậu bé ham học 
 Đoạn 2: Th ử tài 
 Đoạn 3,4: Tài trí của Trần Quốc Khái 
Đền thờ: Ông tổ nghề thêu 
Thø hai ngµy 11 th¸ng 1 n¨m 2010 
Luyện đọc 
Tìm hiểu bài 
Ông tổ nghề thêu 
Ngọc Vũ 
- Lầu chỉ có hai pho tượng phật, hai cái lọng, một bức trướng thêu ba chữ: “Phật trong lòng” và một vò nước. 
- Thấy những con dơi xoè cánh chao đi, chao lại như chiếc lá bay, ông liền ôm lọng nhảy xuống đất bình an vô sự. 
/ 
// 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
// 
Tập đọc - kể chuyện 
- Ham học 
- Đỗ tiến sĩ và được làm quan 
1. Giới thiệu về Trần Quốc Khái 
- Cho lên lầu chơi rồi cất thang đi 
2. Vua Trung Quốc thử tài Trần Quốc Khái 
- Ông ăn chè lam, học cách thêu, làm lọng v à xuống đất bình an. 
3. Trần Quốc Khái vượt qua thử thách 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tap_doc_lop_3_tiet_61_ong_to_nghe_theu.ppt