Bài giảng Tập đọc Lớp 3 - Tiết 65: Cái cầu - Lê Thị Ngọc Thạch

Cái cầu

Cha gửi cho con chiếc ảnh cái cầu

Cha vừa bắc xong qua dòng sông sâu

Xe lửa sắp qua, thư cha nói thế

Con cho mẹ xem, cho xem hơi lâu.

Những cái cầu ơi, yêu sao yêu ghê!

Nhện qua chum nước bắc cầu tơ nhỏ

Con sáo sang sông bắc cầu ngọn gió

Con kiến qua ngòi bắc cầu lá tre.

Yêu cái cầu tre lối sang bà ngoại

Như võng trên sông ru người qua lại

Dưới cầu, thuyền chở đá, chở vôi

Thuyền buồm đi ngược, thuyền thoi đi xuôi.

Yêu hơn cả cầu ao mẹ thường đãi đỗ

Là cái cầu này ảnh chụp xa xa

Mẹ bảo: cầu Hàm Rồng sông Mã

Con cứ gọi cái cầu của cha.

 

ppt 34 trang trandan 15/10/2022 520
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tập đọc Lớp 3 - Tiết 65: Cái cầu - Lê Thị Ngọc Thạch", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Tập đọc Lớp 3 - Tiết 65: Cái cầu - Lê Thị Ngọc Thạch

Bài giảng Tập đọc Lớp 3 - Tiết 65: Cái cầu - Lê Thị Ngọc Thạch
ép qua, thư cha nói thế 
Con cho mẹ xem, cho xem hơi lâu. 
Những cái cầu ơi, yêu sao yêu ghê! 
Nhện qua chum nước bắc cầu tơ nhỏ 
Con sáo sang sông bắc cầu ngọn gió 
Con kiến qua ngòi bắc cầu lá tre. 
Yêu cái cầu tre lối sang bà ngoại 
Như võng trên sông ru người qua lại 
Dưới cầu, thuyền chở đá, chở vôi 
Thuyền buồm đi ngược, thuyền thoi đi xuôi. 
Yêu hơn cả cầu ao mẹ thường đãi đỗ 
Là cái cầu này ảnh chụp xa xa 
Mẹ bảo: cầu Hàm Rồng sông Mã 
Con cứ gọi cái cầu của cha. 
 Phạm Tiến Duật. 
TẬP ĐỌC : CÁI CẦU 
Cái cầu 
Thứ tư ngày 19 tháng 2 năm 2009 
Từ ngữ : 
 xe lửa 
TẬP ĐỌC : CÁI CẦU 
LUYỆN ĐỌC KHỔ THƠ 1 
 bắc xong 
Câu : 
Cha vừa bắc xong qua dòng sông sâu 
Con cho mẹ xem, cho xem hơi lâu. 
ăc 
Thứ tư ngày 19 tháng 2 năm 2009 
 nhện 
Từ ngữ : 
Câu : 
 Những cái cầu ơi, yêu sao yêu ghê! 
TẬP ĐỌC : CÁI CẦU 
Luyện đọc khổ thơ 2 
 qua ngòi 
 Nhện qua chum nước / bắc cầu tơ nhỏ 
 Con sáo sang sông / bắc cầu ngọn gió 
 Con kiến qua ngòi / bắc cầu lá tre. 
e ân 
oi 
Thứ tư ngày 19 tháng 2 năm 2009 
thuyền buồm 
Từ ngữ : 
Câu : 
 Như võng trên sông / ru người qua lại 
 đi xuôi 
TẬP ĐỌC : CÁI CẦU 
Luyện đọc khổ thơ 3 
uôm 
uôi 
Thứ tư ngày 19 tháng 2 năm 2009 
Từ ngữ : 
Câu : 
TẬP ĐỌC : CÁI CẦU 
Luyện đọc khổ thơ 4 
đãi đỗ 
Hàm Rồng 
ai 
ông 
Yêu hơn cả cầu ao mẹ thường đãi đỗ 
Là cái cầu này / ảnh chụp xa xa 
Mẹ bảo: cầu Hàm Rồng sông Mã 
Con cứ gọi / cái cầu của cha. 
Thứ tư ngày 19 tháng 2 năm 2009 
Tìm hiểu bài 
chum 
ngòi 
TẬP ĐỌC : CÁI CẦU 
Sông Mã 
Thứ tư ngày 19 tháng 2 năm 2009 
 Thứ tư ngày 11 tháng 2 năm 2009 
Chum : 
TẬP ĐỌC : CÁI CẦU 
đ ồ vật bằng đất nung loại to, miệng trịn, giữa phình ra, dùng để đựng nước hoặc các loại hạt 
Ngòi: 
 Thứ tư ngày 11 tháng 2 năm 2009 
TẬP ĐỌC : CÁI CẦU 
dịng nước chảy tự nhiên, thơng với sơng hoặc đầm, hồ 
Sông Ma õ: 
 Thứ tư ngày 11 tháng 2 năm 2009 
TẬP ĐỌC : CÁI CẦU 
Sơng lớn chảy qua tỉnh Thanh Hĩa 
 Thứ tư ngày 11 tháng 2 năm 2009 
TẬP ĐỌC : CÁI CẦU 
 Thứ tư ngày 11 tháng 2 năm 2009 
Cầu Đà rằng, Sông Ba 
Em hãy cho biết nơi em đang ở có những chiếc cầu và dòng sông nào? 
TẬP ĐỌC : CÁI CẦU 
 Thứ tư ngày 11 tháng 2 năm 2009 
Sông Chùa (Một nhánh của Sông Ba) 
Cha làm nghề xây dựng cầu – cĩ thể là kĩ sư hoặc là một cơng nhân. 
TẬP ĐỌC : CÁI CẦU 
1 . 
Người cha trong bài thơ làm nghề gì ? 
Thứ tư ngày 19 tháng 2 năm 2009 
2 . 
Cha g ửi cho bạn nhỏ chiếc ảnh về cái cầu nào, được bắc qua dịng sơng nào? 
Cầu Hàm Rồng, bắc qua sơng Mã. 
TẬP ĐỌC : CÁI CẦU 
Thứ tư ngày 19 tháng 2 năm 2009 
TẬP ĐỌC : CÁI CẦU 
3 . 
Từ chiếc cầu cha làm, bạn nhỏ nghĩ đến những gì ? 
Bạn nghĩ đến sợi tơ nhỏ, như chiếc cầu giúp nhện qua chum nước. Bạn nghĩ đến ngọn giĩ, như chiếc cầu giúp sáo sang sơng. Bạn nghĩ đến lá tre, như chiếc cầu giúp kiến qua ngịi.Bạn nghĩ đến chiếc cầu tre sang nhà bà ngoại êm như võng trên sơng ru người qua lại. Bạn nghĩ đến chiếc cầu ao mẹ thường đãi đỗ. 
Thứ tư ngày 19 tháng 2 năm 2009 
 Bạn nhỏ yêu nhất chiếc cầu nào ? V ì sao? 
TẬP ĐỌC : CÁI CẦU 
Cầu Hàm Rồng. Vì đó là chiếc cầu do cha bạn và các đồng nghiệp làm nên. 
4 . 
Thứ tư ngày 19 tháng 2 năm 2009 
TẬP ĐỌC : CÁI CẦU 
Tìm câu thơ em em thích nhất, giải thích vì sao em thích nhất câu thơ đó? 
5 . 
* Em thích hình ảnh chiếc cầu làm bằng sợi tơ nhện bắc qua chum nước, vì đó là hình ảnh rất đẹp, rất kì lạ. 
* Em thích hình ảnh chiếc cầu tre như chiếc võng mắc trên sông ru người qua lại. Được đi trên một chiếc cầu như thế thật thú vị . 
Thứ tư ngày 19 tháng 2 năm 2009 
A 
B 
C 
D 
A 
B 
C 
D 
 **Chọn câu trả lời đúng 
Bài thơ cho các em thấy tình cảm của b

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tap_doc_lop_3_tiet_65_cai_cau_le_thi_ngoc_thach.ppt