Bài giảng Lịch sử Lớp 8 - Tiết 50: Lịch sử địa phương

1. Hà Nội thời Nguyễn

a. Thăng Long được đổi tên thành Hà Nội.

Hà Nội thời Nguyễn có những thay đổi gì về hành chính – chính trị?

1. Hà Nội thời Nguyễn

a. Thăng Long được đổi tên thành Hà Nội.

Năm 1831 đổi tên thành Hà Nội.

Hà Nội không là trung tâm chính trị.

 

ppt 23 trang trandan 07/10/2022 13441
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Lịch sử Lớp 8 - Tiết 50: Lịch sử địa phương", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Lịch sử Lớp 8 - Tiết 50: Lịch sử địa phương

Bài giảng Lịch sử Lớp 8 - Tiết 50: Lịch sử địa phương
hững công trình đó? 
c. Văn hóa. 
* Công trình văn hóa: 
Đền Ngọc Sơn. 
 Tháp Bút. 
 Đài nghiên 
Bài 1 - Hà Nội từ năm 1802 đến năm 1884. 
1. Hà Nội thời Nguyễn 
a. Thăng Long được đổi tên thành Hà Nội. 
b. Hà Nội vẫn là trung tâm kinh tế. 
Em biết những danh nhân văn hóa nào của Hà Nội thời Nguyễn? Trình bày về một trong số những danh nhân đó? 
c. Văn hóa. 
* Công trình văn hóa: 
* Danh nhân văn hóa: 
 Cao Bá Quát. 
 Nguyễn Văn Siêu. 
 Bà Huyện Thanh Quan 
Nhận xét của một người nước ngoài: 
“ Mặc dù không còn là nơi vua chúa ở nữa, tôi cho rằng đó vẫn là một thành phố đứng đầu vương quốc về nghệ thuật, công nghiệp, thương nghiệp, về sự giàu có, số dân đông đúc, về sự lịch duyệt và học vấn. Phải nói rằng, trong khắp vương quốc, không có ngành công nghiệp nào khác ngoài Kẻ Chợ và tất cả Bắc kì, Nam kì không nơi nào vượt qua được nơi này. Chính ở đó đã tụ tập từ các nơi về những văn nhân, thợ giỏi, nhà buôn lớn, chính ở đó đã sản xuất ra các mặt hàng thiết yếu và những đồ mĩ nghệ xa hoa. Tóm lại, đó chính là trái tim đất nước .” 
Bài 1 - Hà Nội từ năm 1802 đến năm 1884. 
2. Buổi đầu chống thực dân Pháp xâm lược (1864 - 1884) 
a. Hà Nội những năm 1864 – 1874. 
Pháp thực hiện âm mưu ấy như thế nào? Tóm tắt cuộc đánh chiếm Hà Nội của thực dân Pháp năm 1873? 
Pháp đánh chiếm Hà Nội lần thứ nhất. 
1. Hà Nội thời Nguyễn 
Nguyễn Tri Phương và nhân dân kháng chiến bảo vệ thành. 
Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ nhất => Pháp rút khỏi thành. 
Bài 1 - Hà Nội từ năm 1802 đến năm 1884. 
2. Buổi đầu chống thực dân Pháp xâm lược (1864 - 1884) 
a. Hà Nội những năm 1864 – 1874. 
Vì sao Pháp chiếm Hà Nội lần thứ hai? Tóm tắt cuộc đánh chiếm Hà Nội của thực dân Pháp năm 1882? 
Pháp đánh chiếm Hà Nội lần thứ hai. 
1. Hà Nội thời Nguyễn 
Hoàng Diệu và nhân dân kháng chiến bảo vệ thành. 
Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ hai => Pháp rút khỏi thành. 
b. Hà Nội những năm 1875 – 1884. 
Hà Nội từ năm 1802 đến năm 1884 
a. Thăng Long được đổi thành Hà Nội 
b. Hà Nội vẫn là trung tâm kinh tế 
a. Hà Nội những năm 1864 - 1874 
b. Hà Nội những năm 1875 – 1884. 
c. Văn hóa 
1. Hà Nội thời Nguyễn 
2. Bước đầu chống thực dân Pháp xâm lược (1864 – 1884) 
BÀI TẬP: 
Câu 1:Hà Nội được đổi tên từ năm bao nhiêu? 
A 1830 
B 1831 
C 1832 
D 1833 
Câu 2: lập bảng niên biểu sự kiện lịch sử của buổi đầu chống thực dân pháp xâm lược(1864-1884) 
THỜI GIAN 
SỰ KIỆN 
HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ 
 HỌC BÀI. 
 SƯU TẦM THÊM TƯ LIỆU VỀ HÀ NỘI 1885 - 1918. 
 chuẩn bị bài 2 Lịch sử Hà Nội – lớp 8 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_lich_su_lop_8_tiet_50_lich_su_dia_phuong.ppt