Bài giảng Ngữ văn Lớp 7 - Tuần 21: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta - Trường THCS Tô Hiệu

1. Tác giả

Hồ Chí Minh (1890 – 1969) quê ở Nghệ An

Là vị lãnh tụ thiên tài, một nhà văn, nhà thơ lớn của dân tộc, một chiến sĩ cộng sản quốc tế, một Danh nhân văn hóa thế giới

2. Tác phẩm

Xuất xứ:

Trích trong Báo cáo chính trị của Bác Hồ tại Đại hội lần thứ II của Đảng Lao động Việt Nam, họp tại Việt Bắc vào tháng 2 năm 1951.

 

pptx 55 trang trandan 11/10/2022 3020
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Ngữ văn Lớp 7 - Tuần 21: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta - Trường THCS Tô Hiệu", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Ngữ văn Lớp 7 - Tuần 21: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta - Trường THCS Tô Hiệu

Bài giảng Ngữ văn Lớp 7 - Tuần 21: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta - Trường THCS Tô Hiệu
A - Chứng minh theo thời gian xưa - nay 
B - Chứng minh bằng những biểu hiện cụ thể của lòng yêu nướcC - Giải thích bằng lí lẽ 
B 
30 
29 
28 
27 
26 
25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
09 
08 
07 
06 
05 
04 
03 
02 
01 
00 
Đoạn văn từ Đồng bào ta ngày nay đến lòng nồng nàn yêu nước đã trình bày dẫn chứng bằng biện pháp nghệ thuật nào l à chính ? 
A - Liệt kê	 	 B - Nhân hoá 
C - Điệp ngữ	 	 D - Hoán dụ 
A 
30 
29 
28 
27 
26 
25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
09 
08 
07 
06 
05 
04 
03 
02 
01 
00 
Dòng nào phản ánh đúng nhất về văn bản Tinh thần yêu nước của nhân dân ta ? 
A - Bố cục chặt chẽ, lập luận rành mạchB - Dẫn chứng tiêu biểu, cụ thể, toàn diện,c - Giọng văn giàu xức cảm 
D - Văn bản nghị luận mẫu mực 
D 
30 
29 
28 
27 
26 
25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
09 
08 
07 
06 
05 
04 
03 
02 
01 
00 
Văn bản Tinh thần yêu nước của hhân dân ta có sức thuyết phục, làm người đọc xúc động bởi vì sao ? 
A - Thực tế lòng yêu nước nồng nàn của người Việt Nam được nói đến trong văn bản 
B - Do cách trình bày của tác giả 
C - Bản thân Bác đã là tấm gương sáng của lòng yêu nước 
D - cả ba ý trên 
D 
30 
29 
28 
27 
26 
25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
09 
08 
07 
06 
05 
04 
03 
02 
01 
00 
Học thuộc 1 đoạn văn em thích 
Hướng dẫn tự học 
2 
3 
1 
Tìm đọc một số văn bản nghị luận của HCM + Sưu tầm 1 số văn bản nói về lòng yêu nước 
Soạn bài 
 “ Câu đặc biệt” 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_ngu_van_lop_7_tuan_21_tinh_than_yeu_nuoc_cua_nhan.pptx