Đề kiểm tra học kỳ I môn Ngữ văn Lớp 12 - Năm học 2018-2019 - Trường THPT Đầm Dơi (Có đáp án và thang điểm)

1. Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt của văn bản trên. (0,5 đ )

2. Câu 2. Việc tác giả trích dẫn ý kiến của nhà văn Jerry Garcia có tác dụng gì ?(0,5 đ )

3. Câu 3. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn : Hãy giống như người thợ cắt đá , đều đặn từng nhịp, ngày qua ngày. Cuối cùng, một nhát cắt duy nhất sẽ phá vỡ tảng đá và lộ ra viên kim cương, người tràn đầy nhiệt huyết và tận tâm với việc mình làm không bao giờ bị chối bỏ (1,0 đ )

 

docx 6 trang trandan 06/10/2022 25220
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ I môn Ngữ văn Lớp 12 - Năm học 2018-2019 - Trường THPT Đầm Dơi (Có đáp án và thang điểm)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề kiểm tra học kỳ I môn Ngữ văn Lớp 12 - Năm học 2018-2019 - Trường THPT Đầm Dơi (Có đáp án và thang điểm)

Đề kiểm tra học kỳ I môn Ngữ văn Lớp 12 - Năm học 2018-2019 - Trường THPT Đầm Dơi (Có đáp án và thang điểm)
 theo cách của ta. Hãy kiên nhẫn. Tin tưởng. Hãy giống như người thợ cắt đá , đều đặn từng nhịp, ngày qua ngày. Cuối cùng, một nhát cắt duy nhất sẽ phá vỡ tảng đá và lộ ra viên kim cương, người tràn đầy nhiệt huyết và tận tâm với việc mình làm không bao giờ bị chối bỏ. Sự thật là thế!
( Trích “ Đời ngắn đừng ngủ dài” – RoBin Sharma )
1. Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt của văn bản trên. (0,5 đ )
2. Câu 2. Việc tác giả trích dẫn ý kiến của nhà văn Jerry Garcia có tác dụng gì ?(0,5 đ )
3. Câu 3. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn : Hãy giống như người thợ cắt đá , đều đặn từng nhịp, ngày qua ngày. Cuối cùng, một nhát cắt duy nhất sẽ phá vỡ tảng đá và lộ ra viên kim cương, người tràn đầy nhiệt huyết và tận tâm với việc mình làm không bao giờ bị chối bỏ (1,0 đ )
4. Câu 4. Anh / chị hãy trình bày cách hiểu của bản thân về câu nói : Cuộc sống vẫn diễn ra theo cách của nó, không phải theo cách của ta. (1,0 đ )
II. LÀM VĂN ( 7,0 đ)
1.Câu 1. (2,0 đ)
 Viết đoạn văn khoảng 200 chữ bàn về suy nghĩ của RoBin Sharma: 
 Cuộc sống chỉ ưu đãi những ai tận lực. Bạn càng cho đi, cuộc đời càng gửi lại
2.Câu 2. (5,0 đ)
 Về bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng, có ý kiến cho rằng: “Bài thơ Tây Tiến có hai đặc điểm nổi bật: cảm hứng lãng mạn và tính chất bi tráng”. Qua sự cảm nhận đoạn thơ sau, anh/chị hãy bình luận ý kiến trên: 
Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc 
Quân xanh màu lá dữ oai hùm 
Mắt trừng gửi mộng qua biên giới 
Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm 
Rải rác biên cương mồ viễn xứ 
Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh 
Áo bào thay chiếu anh về đất 
Sông Mã gầm lên khúc độc hành 
 (Trích Tây Tiến - Quang Dũng, SGK Ngữ văn 12, tập 1, trang 89) 
 ----------------- Hết ----------------
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN: NGỮ VĂN
(Bản hướng dẫn chấm gồm 04 trang)
I. Hướng dẫn chung
- Giám khảo cần nắm vững yêu cầu của hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm của thí sinh, tránh cách chấm đếm ý cho điểm.
- Do đặc trưng của bộ môn Ngữ văn nên giám khảo cần chủ động, linh hoạt trong việc vận dụng đáp án và thang điểm; khuyến khích những bài viết có cảm xúc, sáng tạo.
- Việc chi tiết hóa điểm số của các ý (nếu có) phải đảm bảo không sai lệch với tổng điểm của mỗi ý và được thống nhất trong Tổ bộ môn của trường.
- Sau khi cộng điểm toàn bài, làm tròn đến 0,50 (lẻ 0,25 làm tròn thành 0,50; lẻ 0,75 làm tròn thành 1,00 điểm).
II. Đáp án và thang điểm
Phần
Câu
Nội dung
Điểm
I
ĐỌC HIỂU
3,0
1
Phương thức biểu đạt được sử dụng trong văn bản: nghị luận
0,5
2
Tác dụng:
- Diễn đạt: logic, mạch lạc, sáng rõ, thuyết phục.
- Làm nổi bật quan điểm của người viết : Hãy giỏi đến mức người ta không thể ngó lơ bạn, hãy thực hiện mọi việc một cách tuyệt vời, hãy luôn ở vị trí xuất sắc..
0,5
0,25
0,25
3
- Biện pháp tu từ: so sánh, ẩn dụ
- Hiệu quả nghệ thuật: 
+ Gợi cảm xúc trong lòng người đọc, người nghe, làm cho lời văn giàu hình ảnh
+ Nhấn mạnh ý: cố gắng nổ lực làm việc, chăm chỉ, không ngại gian khó, sẽ thu về thành tựu, sẽ tạo được thành công.
0,5
0.5
4
Câu nói ấy có thể được hiểu là :Không phải ta muốn là có là được, cuộc sống không phải tuân theo ý của ta mà nó vận động theo quy luật riêng của nó. Chứ không phải ta muốn là được
( GV cân nhắc, cho điểm cho phù hợp)
II
LÀM VĂN
1
Viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về ý nghĩa của câu nói: 
2,0
* Yêu cầu về hình thức:
- Viết đúng một đoạn văn (khoảng 200 chữ).
- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.
0,25
* Yêu cầu về nội dung:
Giải thích: 
- Học sinh giải thích 
+ CS chỉ ưu đãi những người cố gắng, nổ lực 
+“Cho”: Làm người khác có được, nhận được, là sự san sẻ, giúp đỡ xuất phát từ trái tim; 
+“Nhận”: Cái được người khác gửi, được trao cho mình, được đáp trả, đền ơn.
- Câu nói đề cập đến mối quan hệ giữa cho và nhận trong cuộc sống. Chỉ khi cố gắng thì mới có kết quả tốt đẹp.
0,25
Một số biểu hiện:
- Đây là ý kiến đúng và có ý nghĩ

File đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_hoc_ky_i_mon_ngu_van_lop_12_nam_hoc_2018_2019_tr.docx